HomeMaps › Reichskanzlei [Peter Kucera]

Reichskanzlei DUKE NUKEM 3D MAP

Map features

 • Author: Peter Kucera
 • Main game type: Single Player
 • Supported game types: Single Player, Dukematch, Cooperative
 • Year: 2000
 • Country/es: unknown
 • Minimum version: 1.4 (Atomic Edition)
 • New art: Yes
 • New sounds: Yes
 • New music: No
 • New .CON files: Yes
 • Addon required: No
 • EDuke32 required: No
 • Size of file: 1494 kb

Readme of Reichskanzlei

Duke Nukem 3D Atomic Edition .map 
======================================================================
Title        : Reichskanzlei
Filename       : Rk.map v1.1
Author        : Artec - Petr Kucera 2000

Description     : Tato mapa je vytvoøena podle skuteèné budovy,
            která byla po válce rozboøena. Kvùli nedostatku
            místa byla mapa ponìkud zkrácena.
======================================================================

- - Play Information - -

Episode and Level  : USER MAP
Single Player    : Yes
Cooperative play   : Yes
DukeMatch Level   : Yes
New SoundEfect    : Yes
New Music      : No

- - Construction - -

Editor(s)      : BUILD for Atomic Edition + Penthouse

- Vše pøekopírujte do koøenového adresáøe Duka a v setapu
 vyberte mapu rk.map